Jumaidee

Under sommaren 2022 anslöt sig Jumaidee till besättningen på Swahili Bob’s. Tidigare har han arbetat under flera års tid i Frankrike och gästarbetat runt om i Sverige och Europa. Du kan se mer av hans arbete på instagram:
@jumaidee